Yönetim ve Liderlik

Her öğretmen aynı zamanda bir yöneticidir. Sadece insanı değil birçok olayı ve algıyı bazen eş zamanlı, bazen eş mekânlı olarak yürütmek/yönetmek durumundadır. Bu eğitim, öğretmenin kendini, kendisine ait araç gereçleri, olguları ve eğitim sürecini sağlıklı yönetmesine katkı sağlamak amacıyla verilir.

Yönetim ve Liderlik modülüyle alanının uzman öğreticilerinden alınan;

• Kriz yönetimi ve arabuluculuk, 

• Problem Çözme ve Karar Verme,

• Üst düzey Liiderlik Becerileri,

• 21.Yüzılda Liderlik Modelleri,

• Etkili Okul Liderliği,

• Stratejik Planlama,

• Zaman ve Toplantı Yönetimi

Gibi birbirinden farklı 10 eğitim ile her yöneticinin ve öğretmenin sahip olması gereken "Liderlik" becerilerini kazandırmayı hedefliyoruz.