Üst Düzey Öğretmenlik Becerileri

Öğretmen, sınıfın öğretimsel lideri olduğu gibi farkındalığı yüksek bir birey ve etkili bir iletişim uzmanı olmalı; kreatif fikirleri eğitim öğretim ortamlarına, bulunduğu çağa ve hitap ettiği nesile göre şekillendirebilmelidir.

Bu Modül, öğretmenlerin sahip oldukları donanımlarını, öğretim yöntem, araç ve gereçlerini etkili, verimli ve kreatif kullanımını sağlayacak üst düzey beceri ve yetenekleri ortaya çıkarmayı hedefleyen eğitimleri kapsar.

Rehberlik ve öğrenci koçluğundan, beden dilli kullanımına, kolay öğrenme yöntemlerinden diksiyona, geleneksel sınıf içi oyunlardan akıl oyunlarına, etkili ders materyalleri hazırlamaktan eğitimde teknolojinin etkili ve doğru kullanımına, dramadan örnek vaka çalışmalarına, modern sunum tekniklerinden ölçme yöntemlerine kadar birçok alanda öğretmene farkındalık ve üst düzey öğretmenlik becerileri kazandırmak amaçlanır.