Okul Deneyimi

Öğretmenlerin haftalık planlarına entegre edilmiş, sürekli devam eden, öğretmenlerin birbirlerine geri bildirim vermesini sağlayan, sistematik bir mesleki gelişim modeli kurmak öğretmenlerin mesleğinde profesyonelleşmesini sağlarken, öğrenci ve okul başarısını da artıracaktır.

 Fakültelerinden mezun olan öğretmen adaylarının mesleki gelişimlerini zenginleştirmek üzere planlanmış, okul ortamında sürdürülen modüldür. Bu modül ile öğretmen adayları, deneyimli öğretmenlerin koçluğu ve Yenidoğu Akademi'nin desteğiyle profesyonel gelişimlerini sürdürür.

Akademiye kabul edilen aday öğretmenlerin, okul deneyimi edinmeleri için, bir eğitim-öğretim yılı boyunca Yenidoğu Eğitim Kurumları A.Ş.'nin belirleyeceği kurumlarda ücret karşılığında aday (stajyer) öğretmen olarak istihdam edilmeleri sağlanır. Öğretmen adayları, bütünsel eğitim yaklaşımının uygulama alanı olan okul ortamında öğretmenliği deneyimle fırsatı verir.

Bu modül süresi boyunca, aday öğretmenlerin eğitim, yönetim ve pedagojik gelişim süreçleri uzman bir öğretmen ve Yenidoğu Akademi tarafından takip edilir. Aday öğretmenin proje, rapor ve diğer çalışmaları düzenli olarak mentor öğretmenler ve Yenidoğu Akademi ekibi tarafından kontrol edilir, adaya verilen yapıcı geri bildirimler ile adayın kendisini geliştirmesi için fırsat oluşturulur.

Bu modül, adaylara ders gözlemleri yapma, atölye çalışmaları, eğitim okumaları, film seyir ve analizleri, veli ve öğrenci görüşmeleri, sosyal sorumluluk projeleri, etkinlik planlama ve yazma, alan müfredatına dair araştırma ve okumalar, okul işleyişine yönelik gözlem ve yazılı anekdotlar, proje hazırlama, ders sunumları gibi planı ve programı olan; sürdürülebilir birçok konuda ciddi deneyim fırsatı bulur.

Bu modül sayesinde öğretmen adayları;

•Eğitim-öğretimde yeni yöntem ve yaklaşımları deneyimler,

•Örnek ders sunumları yapar, ders gözlemlerinde bulunur,

•Araştırma ve geliştirme süreçlerini okul ortamında takip eder,

•Aile danışmanlığı gözleminde bulunur,

•Materyal inceleme ve geliştirme süreçlerine katılır,

Ve bunlar gibi 20 farklı program ile planlı bir şekilde öğretmenlik mesleğini en ince ayrıntılarıyla deneyimlemeye fırsat bulur, mesleği en iyi şekilde öğrenir.