Öğretmenlik Kültürü

Öğretmenin yaşadığı toplumun dışında olması, tevarüs ettiği kültüre yabancı kalması düşünülemez. Öğretmenin, yaşadığı toplumun sosyo-kültürel dokusunu bilmesi ve bunu evrensel değerlerle birleştirmesi gerekir.  Bu modül ile kültürümüzün değerli birikimlerine ve modern hayatın zorunlu kıldığı donanımlara sahip, muhatabına güven veren,  geçmişini bilerek geleceğe ışık tutan, hayat boyu öğrenen ve çevresine rol model olan öğretmenler yetiştirmek amaçlanır.

Bu modülde; Medeniyetimizin Işığında Eğitim, Global Dünya ve Eğitim, UBD (UnderstandingBy Design,) Dijital Vatandaşlık, Profesyonel Gelişim Ağları, Çocuk Edebiyatı gibi birbirinden farklı eğitimler, öğretmen adayını sosyal ve kültürel anlamda destekleyecek eğitimler yer almaktadır.