Neden Yenidoğu Akademi?

Yenidoğu Akademi, sektöründe güçlü bir altyapıya sahip, eğitimde ar-ge çalışmalarına büyük yatırım yapan Yenidoğu Eğitim Kurumları'nın bir parçasıdır.

Yenidoğu Eğitim Kurumları, eğitim sektörünün birçok bileşeni üzerine kuram ve uygulama çalışmaları yapan bir eğitim kurumudur. Eğitim felsefesi, eğitim programları, eğitim materyal ve teknolojileri ile öğretmen eğitimi alanlarında AR-GE çalışmaları yapmak ve bunlara dayanarak oluşturulan zemin üzerinde eğitim faaliyetlerini sürdürmeyi hedeflemiştir.

Yenidoğu Eğitim Kurumları eğitim felsefesi, insanın kendini yönetebilmesinin çıkış noktası olarak kendini doğru tanımasını referans alır. Yunus Emre’nin ifadesi ile “İlim kendin bilmektir” düşüncesini pratiğe dökme çalışmalarına odaklanmıştır. Bu bağlamda, Yenidoğu Eğitim Kurumları, milli ve manevi değerlerini en üst düzeyde yaşayan, kendi yeteneklerinin farkında ve bu yetenekleri geliştirme bilincinde olan, analitik düşünmeyi bilen, öğrenen, seven, çevresindeki insanlarla ve yaşadığı toplumla en üst düzeyde iletişim kurabilen, Yeni Türkiye’yi yeni çağa taşıyacak nesiller yetiştirmek hedefleyen büyük bir kurumdur.

Yenidoğu Akademi, öğretmenin profesyonel gelişiminin destekler.

Yenidoğu Akademi, çağın gereklerini değerleriyle yorumlayarak içinde yaşadığı dünyaya ve kişisel gelişimine en üst düzeyde katkı sağlamak adına kendini yönetebilecek, içinde bulunduğu topluma örnek olup yön verebilecek, karşılaştığı sorunları çözme becerisi ve iradesi gösterebilecek “vizyon sahibi” insanlar yetiştirmek için öğretmenleri etkili eğitmenler ve kaliteli programlarla profesyonelce destekler.

Yenidoğu Akademi, profesyonel olarak kariyer planlaması yapar.

Yenidoğu Eğitim Kurumları’nın “Tüm çalışanlarımız potansiyeldir” yaklaşımından yola çıkarak kurguladığı Yetenek Yönetimi Sistemi ile amaçlanan nitelikli çalışanının kariyerini planlamak ve pozisyonunu yedeklemek, bu doğrultuda performansını değerlendirerek Liderlik Yolculuğunda ona eşlik etmektir. Liderlik Gelişimi sürecinde, potansiyeli yüksek çalışanlar için ihtiyacına ve gelişim düzeylerine uygun modeller oluşturmaktır.

Yenidoğu Akademi, YEK IK Modeli doğrultusunda öğretmen adaylarının,  öğretmenlerin ve eğitim yöneticilerinin kariyerlerini planlamalarına yardımcı olur, profesyonel kariyer koçluğu yapar insan kaynağını en iyi şekilde yöneterek, adayları kariyer yolculuğunda kendi potansiyelleri doğrultusunda hedeflerine varmalarına destek olur.

Yenidoğu Akademi, öğretmen adaylarına istihdam garantisi sunar.

Yenidoğu Akademi'de, verilen tüm eğitimler, koçluk ve mentorluk programları aday öğretemenler için ücretsizdir. Aday öğretmenleri profesyonel olarak destekleyen Yenidoğu Akademi, programı başarıyla tamamlayan adaylara Yenidoğu Eğitim Kurumları'nın yönlendireceği okullarda istihdam garantisi verir.

Yenidoğu Akademi, kurumları yenilikçi eğitim programları ile destekler.

İçinde bulunduğumuz bilgi ve teknoloji çağında, eğitimde her geçen gün yeni yaklaşımlar ve programlar ortaya çıkmaktadır. Eğitim kurumları, tüm bu yaklaşım ve metodolojiyi kendi kurumlarının ihtiyaçları doğrultusunda şekillendirmesi, alanlarında farklı uzmanları bir araya getirmesi ve kurum ihtiyaçları doğrultusunda öğretmenlerine ve eğitim liderlerine yenilikçi programları sunması meşakkatli bir iştir. Yenidoğu Akademi, kurumların eğitim programlarını ihtiyaçlar doğrultusunda etkili bir şekilde planlar, alan uzmanları ve profesyonelleri bir araya getirerek, kurumun mesleki gelişim çalışmalarını eğitim ve öğretim süreçlerine maksimum fayda sağlayacak şekilde profesyonel olarak planlar.