Mesleki Gelişim

Öğretmen mesleki gelişim üzerine yapılan dokuz farklı araştırma sonucu gösteriyor ki, sürekliliği olan mesleki gelişim çalışmalarının öğretmen gelişimine ve öğrencinin öğrenme sürecindeki gelişimine doğrudan olumlu etkisi vardır.

(Darling-Hammond, Wei, Andree, Richardson, &Orphanos, 2009).

Genellikle okullarda sunulan mesleki gelişim programları, öğretmenlerin direkt olarak sınıf içine taşımayacağı, öğretmenlik becerilerini geliştirmeyen daha çok kısa süreli ve sürdürülebilir olmayan çalışmalardan ibarettir. Bu tip çalışmalar, bulunduğumuz çağa uygun olmamakla birlikte, öğretmenlere bir etkisi olmadığı gibi öğrencilerin öğrenme süreçlerine de olumlu şekilde yansımadığı bilimsel çalışmalar ile ispatlanmıştır. Burada yapılması gereken, mesleki gelişim programları titizlikle planlanmalı, çalışmaların etkililiğine önem verilmeli, öğretmenlere, öğrenme için yeterli süreler verilmeli ve kendilerine yeni bir strateji ile birlikte, uygulama sorununun üstesinden gelmelerine yardımcı olunmalıdır. Yenidoğu Akademi, öğretmen adaylarına sunduğu, titizlikle hazırlanan mesleki gelişim programı ile öğretmenlerin sürekli gelişimini hedefliyor.

 Öğretmenlerin ve öğretmen adaylarının mesleki gelişimini takviye edecek eğitim içeriklerinden oluşan bu modül; eğitim öğretimde yeni yöntem ve yaklaşımlar, araştırma-geliştirme süreçleri, ruh sağlığı ve kişilik tipleri, bilimsel araştırma teknikleri ve eylem araştırması gibi eğitim fakültelerinde alınan teorik eğitimler ve bilgiler bu modül ile daha derinlemesine öğrenmek amacıyla, atölye ortamlarında kurgulanarak interaktif katılımla gerçekleştirilir.