HAKKIMIZDA

“Yenidoğu Eğitim AŞ” olarak gereken özverileri göğüslemek suretiyle eğitim alanına yepyeni bir soluk getirmek üzere yola çıkmış bulunuyoruz. Bu çabanın önemli bir ayağını da öğretmene “muallimlik/hocalık” paye ve vasfını yeniden kazandıracak “Öğretmen Akademisi” oluşturacaktır.

“Eğitim şart” gibi bir klişenin ötesine geçip eğitimi varoluşsal (vicdânî) bir zorunluluk olarak düşünen Yenidoğu Eğitim AŞ, gerçek anlamda aydınlanmanın (işrâk), öz-değerlerimizi önceleyen ve yalnızca milletimizin değil tüm insanlığın yararı için akıl ve gönüllerini dengeli bir biçimde kullanan eğitimcilerin yetişmesi gereğinden hareketle yola çıkmış bir oluşumdur. Üzerinde yaşadığımız bu topraklarda, yeryüzüne yön verme amacında olan eğit imciler ile evrensel iyilik ve adaleti yaymayı varoluşsal bir görev kabul etmektedir.

Bu bilinçle öğretmeni merkeze alan bir yaklaşım benimseyen Yenidoğu Eğitim AŞ, 2015 Temmuz ayında faaliyete geçmek üzere "Yenidoğu Öğretmen Akademisi”ni kurmuştur.

Akademi, geniş ve uzun istişarî süreçler sonunda her adımı titizlikle belirlenen bir “Öğretmen Yetişt irme Programı”nı hayata geçirerek, öğretmen ve öğretmen adaylarının meslek ahlakına, kişisel, sosyal ve meslekî gelişimlerine katkı sağlayacaktır.