Blog İçerik
“21.Yüzyılda Etkili Okul Liderliği” Eğitim Programları ile Etkili Okul Liderliği Eğitimleri 29.11.2016

Her öğretmen aynı zamanda bir yöneticidir. Sadece insanı değil birçok olayı ve algıyı bazen eş zamanlı, bazen eş mekânlı olarak yürütmek/yönetmek durumundadır. Bu eğitim, öğretmenin kendini, kendisine ait araç gereçleri, olguları ve eğitim sürecini sağlıklı yönetmesine katkı sağlamak amacıyla verilir.

Yöentim ve Liderlik modülüyle alan uzmanlarından;

• Kriz yönetimi ve arabuluculuk,

• Problem Çözme ve Karar Verme,

• Üst düzey Liiderlik Becerileri,

• 21.Yüzılda Liderlik Modelleri,

• Etkili Okul Liderliği,

• Stratejik Planlama,

Haber & Duyurular