EĞİTİM MODÜLLERİ

Yenidoğu Öğretmen Akademisi Öğretmen Yetiştirme Programı, yaz ve kış dönemlerine yayılan 2 yıllık bir eğitim ve 1 yıllık stajyerlik sürecini kapsamaktadır.

Program, " Mesleki Gelişim, Yönetim ve Liderlik, Öğretmenlik Kültürü, Üst Düzey Öğretmenlik Becerileri, Okul Deneyimi" başlıklarını taşıyan 5 ana modülden oluşmaktadır. Bu modüller altında teori ve uygulamanın harmanlandığı 50 farklı konu başlığı yer almaktadır. Öğretmen adaylarının öğretim, yönetim ve pedagojik rollerini zenginleştirmeyi hedefleyen bu modüller yaklaşık 600 saatten oluşmaktadır.