Amacımız

“Öğretmen Değişirse, Dünya Değişir.”

Çocuk ve gençlerin "istikbal" anlamına geldiği, genç nesli eğitenlerin, bilinçli yahut bilinçsiz, ülkenin geleceğini inşa ettiği herkesçe bilinen bir gerçektir.

Bu gerçek, eğitimsel süreçlerin en önemli bileşeninin öğretmen olduğunu gösterdiği gibi, "iyi bir gelecek isteyenlerin" işe nereden başlamaları gerektiğini de ifade eder.

Günümüzün en büyük sorununun eğitim olduğu ve buna bağlı nitelikli insan yetiştirme olduğu aşikârdır. Nitelikli eğitime ve insana giden yol, nitelikli öğretmenden geçer. Dolayısıyla, yüklendikleri rollerin zorunlu bir sonucu olarak, öğretmenlerimizin öğreticilik ve eğiticilik vasıflarının olabildiğince güçlendirilmesi, "öğrenci, veli, okul yönetimi, kişisel çevre ve meslektaş ilişkilerinin" en iyi ve kaliteli sonucu verecek şekilde yapılandırılması gerekmektedir.

İyi bir öğretmen, alanında son derece donanımlı, farklı disiplinlerdeki bilgisiyle de bütüncül bir bakış açısına sahip olmalıdır.

Meslekî gelişme ve yenilikleri takip etmeli, eğitim sistem ve süreçleri hakkında "bunları tasarlayıp yön verebilecek, gerektiğinde farklı stratejiler uygulayabilecek" yeterlilikte bir üst bakış geliştirmelidir. Öte yandan maddi ve manevi kültürün doğru aktarımı konusunda hassas, toplumla birlikte ancak toplumun önünde yürüyecek bir lider olmalıdır.

Yenidoğu Öğretmen Akademisi, Yeni Türkiye öğretmenlerini belirleyecek bu niteliklerin, yerel ve evrensel değerler de göz önüne alınarak onlara kazandırılması hedefini kutsal bir görev olarak üstlenmiştir.